Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Rekisterin pitäjä

Freska Finland Oy (jäljempänä Freska) Annankatu 27 A 00100 Helsinki puh. 09 42450583 info@freska.fi Y-tunnus 2692895-8

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Esa Vuolas esa.vuolas@freska.fi

Rekisterin nimi

Freska Finland Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö on muodostanut asiakassuhteen Freskaan joko tilaamalla yrityksen palveluita, rekisteröitymällä asiakkaaksi tai tilaamalla uutiskirjeen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan valtuuttama toimeksianto tai suostumus sekä tietyissä tapauksissa viranomaisen määräämän lainsäädäntöön perustuvan velvollisuuden täyttäminen. Henkilötietoja kerätään, jotta asiakkaalle voidaan tuottaa palveluita.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset:

 • Asiakkaan tunnistamien sekä käyttöoikeuksien hallinta
 • Tilatun palvelun toimittaminen asiakkaalle
 • Asiakassuhteen ylläpitäminen, analysointi sekä asiakassuhdeviestintä
 • Palveluiden kehittäminen, raportointi (mm tilaushistoria) sekä personointi
 • Väärinkäytösten estäminen; ja
 • Markkinointi (asiakkaan erillisen suostumuksen mukaisesti)

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Osoitetiedot, sekä niiden koordinaatit
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Asiakasnumero
 • IP-osoite
 • Asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot (esim salasana, selaimen tunniste ym)
 • Asiakkaan mahdollisesti tallentamat maksuvälinetiedot

Tilaustiedot:

 • Tilatut palvelut ja lisäpalvelut
 • Tilauksen ajankohta ja kesto
 • Tilauksen toistuvuus ja siihen liittyvät tiedot
 • Palvelun suoritusosoite
 • Asiakkaan mahdollisesti antamat tilauksen lisätiedot
 • Asiakkaan mahdollisesti antamat tiedot lemmikeistä
 • Hinnoittelutiedot (esim kokonaissumma, käytetyt alennuskoodit ym)
 • Maksutapatiedot
 • Tilauksen vastaanottanut palveluntuottaja
 • Palveluntuottajan jättämät, tilauksen suorittamiseen liittyvät kommentit
 • Asiakkaan antamat arviot suoritetusta palvelusta

Asiakkaan käyttämien maksuvälineiden tallennus

Mikäli asiakas tilaa toistuvan siivouksen ja maksaa tilauksen maksukortilla, tallennetaan maksuvälinetiedot automaattisesti tehtäviä veloituksi varten. Freska käyttää luottokorttitietojen hallinnassa Braintree Inc:n (osa PayPal konsernia) palvelua. Maksukorttitietoja ei koskaan tallenneta täydellisenä Freskan rekisteriin. Tietojen tallennuksesta huolehtii yhteistyökumppani. Freska saa käyttöönsä kortin yksilöivän tunnisteen, jota vasten Freska voi tehdä maksukortilta veloituksia asiakkaan lukuun.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asikkaalta itseltään rekisteröitymisen, tilauksen tekemisen sekä asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä. Asiakkaasta kerääntyy myös tietoja palveluiden käytön yhteydessä. Tällaisia tietoja ovat muunmuassa tilaukseen johtaneet sivusiirtymät (Conversion funnel).

Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan käsitellä Freskan ulkopuolisilla tahoilla esimerkiksi uutiskirjeiden lähettämiseen, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksen. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä sellaisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntöä EU:n komissio ei ole katsonut riittäväksi.

Evästeet

Freska käyttää sivustollaan evästeitä (cookies) tilauspalvelun toteuttamiseksi. Evästeiden pääasiallinen käyttötarkoitus on pitää käyttäjä tunnistettuna sivulatauksien välillä. Evästeitä käytetään myös palvelun laadun ja toiminnallisuuksien kehittämiseen sekä analytiikkadatan keräämiseen.

Kehitämme myös aktiivisesti palveluamme. Jotkin kehittämisen prosessit vaativat evästeiden tallentamisen selaimeen, jotta voimme arvioida sivustollemme tehtyjen muutosten vaikutusta asiakkaisiimme. Käyttäjä voi estää kokonaan tai osittain (esimerkiksi kolmannen osapuolen evästeet) evästeiden tallentamisen koneelleen selaimen tietosuoja-asetuksista. Toimiakseen oikein, palvelu kuitenkin edellyttää ainakin käytettävän palvelun evästeiden hyväksymisen.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu tarkoituksenmukaisin teknisin- ja hallinnollisin keinoin. Henkilötietoja käsittelevät vain Freskan erikseen määrittämät henkilöt tai Freskan työntekijät omassa työssään. Järjestelmään pääsy on rajattu ja rekisteri suojattu palomuurein sekä pääsyn hallinnalla.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain nojalla oikeus tarkistaa maksuttomasti kerran vuodessa mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin. Vapaamuotoinen pyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna yllämainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita tarvittavat tunnistetiedot, jotta tietojen hakeminen järjestelmästä on mahdollista. Tällaisia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja osoite. Tarvitsemme myös tiedon siitä sallitko tietojen toimittamisen sähköpostilla. Freska lähettää tiedot vain asiakastietoihin tallennettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Asiakas voi korjata omat tietonsa itse kirjautumalla sisään palveluun ja menemällä omiin tietoihin. Muissa asioissa asiakas voi toimittaa vapaamuotoisen korjauspyynnön yllämainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita myös edellisessä kappaleessa mainitut tunnistetiedot.

Suostumukset ja kiellot

Asiakas voi kieltää tietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin oman profiilinsa asetuksista. Mikäli asiakas kieltää tietojen käyttämisen suoramarkkinointiin lähetetään hänelle vain asiakassuhdeviestintää.

Kysymyksiä, ajatuksia?

Kerro meille mielipiteesi.

Ota yhteyttä

Onnellisuutta on puhdas koti.

Nopea ja vaivaton tilaus, kotisiivous alk. 40 €/h.

Maksutavat

Klarna

Lataa sovellus

 • App Store
  Google Play

Freska Finland Oy

Y-tunnus: 2692895-8

iconmailinfo@freska.fi

Ma-pe klo 8-15

Puheluiden hinnat: pvm / mpm

Kotisiivous · Toimistosiivous
 • Helsinki,
 • Espoo,
 • Vantaa,
 • Kauniainen,
 • Kirkkonummi,
 • Kerava,
 • Turku,
 • Lieto,
 • Naantali,
 • Raisio,
 • Tampere,
 • Kangasala,
 • Lempäälä,
 • Nokia,
 • Pirkkala,
 • Valkeakoski,
 • Ylöjärvi
Freska Finland